Honda Việt Nam ủng hộ 12 tỉ đồng vào “Quỹ vắc xin phòng COVID-19”

Honda Việt Nam ủng hộ 12 tỉ đồng vào “Quỹ vắc xin phòng COVID-19”. Ảnh HD
Honda Việt Nam ủng hộ 12 tỉ đồng vào “Quỹ vắc xin phòng COVID-19”. Ảnh HD
Honda Việt Nam ủng hộ 12 tỉ đồng vào “Quỹ vắc xin phòng COVID-19”. Ảnh HD
Lên top