Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo Lái xe an toàn tháng 9.2021 và Quý III/2021

HEAD Visacoop hướng dẫn ATGT cho sinh viên thông qua hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Honda
HEAD Visacoop hướng dẫn ATGT cho sinh viên thông qua hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Honda
HEAD Visacoop hướng dẫn ATGT cho sinh viên thông qua hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Honda
Lên top