Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Honda Việt Nam tiếp tục chia sẻ khó khăn cùng đồng bào lũ lụt các tỉnh Nam Trung Bộ