Hơn triệu người góp chữ ký hành động vì an toàn thực phẩm

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình
Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình
Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình