Hỗn loạn thị trường ngọc trai Đảo Ngọc

Ngọc trai Phú Quốc được xem như báu vật của đại dương.
Ngọc trai Phú Quốc được xem như báu vật của đại dương.