Khánh Hòa

Hỗn loạn tại BOT Ninh Lộc sau khi đổi tên

Hỗn loạn lại xảy ra sau khi BOT Ninh An đã đổi tên thành BOT Ninh Lộc. Ảnh: PV
Hỗn loạn lại xảy ra sau khi BOT Ninh An đã đổi tên thành BOT Ninh Lộc. Ảnh: PV
Hỗn loạn lại xảy ra sau khi BOT Ninh An đã đổi tên thành BOT Ninh Lộc. Ảnh: PV
Lên top