Hơn 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng bị phát hiện ở Thái Bình

Thái Bình: Phát hiện và tạm giữ trên 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Thái Bình: Phát hiện và tạm giữ trên 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Thái Bình: Phát hiện và tạm giữ trên 800kg hàng dệt may đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Lên top