TẠI BIDV MỸ THO:

Hơn 800 triệu đồng tiền bảo hiểm được trao cho khách hàng vay vốn

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có cơ hội đồng hành và chia sẻ với nhiều khách hàng vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất. Ảnh: BIC
Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có cơ hội đồng hành và chia sẻ với nhiều khách hàng vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất. Ảnh: BIC
Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã có cơ hội đồng hành và chia sẻ với nhiều khách hàng vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất. Ảnh: BIC
Lên top