Hơn 70 triệu tài khoản Telegram mới được lập khi Facebook sập mạng

Lên top