Hơn 601 tấn phế liệu tiền kim loại sau tiêu hủy được NHNN đấu giá

Tiền xu được ngừng phát hành từ năm 2011.
Tiền xu được ngừng phát hành từ năm 2011.
Tiền xu được ngừng phát hành từ năm 2011.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top