Hơn 500 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ dữ liệu: Lộ lọt từ hệ thống

Dữ liệu của 535 triệu người dùng Facebook tại 106 quốc gia trên thế giới được tung lên diễn đàn R***. Ảnh chụp màn hình.
Dữ liệu của 535 triệu người dùng Facebook tại 106 quốc gia trên thế giới được tung lên diễn đàn R***. Ảnh chụp màn hình.
Dữ liệu của 535 triệu người dùng Facebook tại 106 quốc gia trên thế giới được tung lên diễn đàn R***. Ảnh chụp màn hình.
Lên top