Hơn 50% hợp đồng quảng cáo chảy trực tiếp vào túi Google, Facebook

Khoảng 70% hợp đồng quảng cáo từ Việt Nam được kí trực tiếp với Facebook. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Khoảng 70% hợp đồng quảng cáo từ Việt Nam được kí trực tiếp với Facebook. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Khoảng 70% hợp đồng quảng cáo từ Việt Nam được kí trực tiếp với Facebook. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top