Hơn 4.300 tỉ đồng hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68

Kho bạc Nhà nước cho biết đã chi 4.360 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68. Ảnh: GH.
Kho bạc Nhà nước cho biết đã chi 4.360 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68. Ảnh: GH.
Kho bạc Nhà nước cho biết đã chi 4.360 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68. Ảnh: GH.
Lên top