Hơn 34 tỷ đồng tiền điện được Điện lực miền Trung giảm cho khách hàng

Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top