Hơn 3.000 cơ sở bán hàng online vào danh sách quản lý thuế

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử đang được chú trọng. Ảnh: N.A.
Quản lý thuế đối với thương mại điện tử đang được chú trọng. Ảnh: N.A.
Quản lý thuế đối với thương mại điện tử đang được chú trọng. Ảnh: N.A.
Lên top