Hơn 25 triệu cổ phiếu SPP sẽ bị hủy niêm yết

Hơn 225 triệu cổ phiếu SPP sẽ huỷ niêm yết khỏi sàn HNX trong tháng 5. Ảnh: Gia Miêu
Hơn 225 triệu cổ phiếu SPP sẽ huỷ niêm yết khỏi sàn HNX trong tháng 5. Ảnh: Gia Miêu
Hơn 225 triệu cổ phiếu SPP sẽ huỷ niêm yết khỏi sàn HNX trong tháng 5. Ảnh: Gia Miêu
Lên top