Hơn 18.000 cá nhân, tổ chức ở Hà Nội nhận 1.462 tỉ đồng từ Facebook, Google

Sau dịch người dân hình thành thói quen mua bán trên thương mại điện tử nên việc phát sinh tiền thuế từ nguồn này cũng tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Sau dịch người dân hình thành thói quen mua bán trên thương mại điện tử nên việc phát sinh tiền thuế từ nguồn này cũng tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Sau dịch người dân hình thành thói quen mua bán trên thương mại điện tử nên việc phát sinh tiền thuế từ nguồn này cũng tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top