Hơn 100.000 tỉ đồng lãi suất 3-4%/năm sắp được ngân hàng tung ra

Các ngân hàng đang lên kế hoạch để cho vay ra thị trường với gói cấp bù lãi suất 3.000 tỉ đồng, tương đương quy mô cho vay hơn 100.000 tỉ đồng. Ảnh: TL
Các ngân hàng đang lên kế hoạch để cho vay ra thị trường với gói cấp bù lãi suất 3.000 tỉ đồng, tương đương quy mô cho vay hơn 100.000 tỉ đồng. Ảnh: TL
Các ngân hàng đang lên kế hoạch để cho vay ra thị trường với gói cấp bù lãi suất 3.000 tỉ đồng, tương đương quy mô cho vay hơn 100.000 tỉ đồng. Ảnh: TL
Lên top