Hơn 100 đơn vị tham gia “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016”