Hơn 1 tỉ USD giao dịch trong game Việt tỉ đô Axie Infinity chảy vào túi ai?

Thống kê từ trang Crypto Slam cho thấy game Việt tỉ đô Axie Infinity đạt giá trị giao dịch trên 1 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình.
Thống kê từ trang Crypto Slam cho thấy game Việt tỉ đô Axie Infinity đạt giá trị giao dịch trên 1 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình.
Thống kê từ trang Crypto Slam cho thấy game Việt tỉ đô Axie Infinity đạt giá trị giao dịch trên 1 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top