Hơn 1 tháng trước Tết Âm lịch, bưởi Diễn siêu rẻ: Chỉ 20.000 đồng/quả

Hình ảnh một cây bưởi Diễn xịn sum suê quả. Ảnh: PV
Hình ảnh một cây bưởi Diễn xịn sum suê quả. Ảnh: PV
Hình ảnh một cây bưởi Diễn xịn sum suê quả. Ảnh: PV
Lên top