Hội thảo Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" nào?

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế có quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Hình minh họa: PV
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế có quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Hình minh họa: PV