Hồi phục kinh tế: Dồn sức cho ngành, lĩnh vực trọng tâm của từng địa phương

Để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, các địa phương cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm của từng vùng, từng địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, các địa phương cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm của từng vùng, từng địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Để phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, các địa phương cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm của từng vùng, từng địa phương. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top