Hồi phục: Cổ phiếu “vua” lọt sàn rồi lên trần, vàng hi vọng lại lướt sóng

Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE từ 23-27.3.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE từ 23-27.3.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE từ 23-27.3.2020 (nguồn: HoSE).
Lên top