Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch được tổ chức tại huyện Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn.
Trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch được tổ chức tại huyện Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn.
Trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch được tổ chức tại huyện Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top