Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội nghị cấp cao Ủy ban Đánh giá và sáng kiến chung giữa Việt Nam và Nhật Bản