Hội nghị cấp cao 4 nước thảo luận 6 nội dung quan trọng

Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi - Bộ Công Thương làm Trưởng Hội nghị trực tuyến SEOM CLMV Việt Nam. Ảnh: Minh Khuyên
Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi - Bộ Công Thương làm Trưởng Hội nghị trực tuyến SEOM CLMV Việt Nam. Ảnh: Minh Khuyên
Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi - Bộ Công Thương làm Trưởng Hội nghị trực tuyến SEOM CLMV Việt Nam. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top