Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 – AgroViet 2016 hứa hẹn nhiều sản phẩm “độc“

Bộ NNPTNT thông tin về Hội chợ AgroViet 2016. Ảnh: Kh.V
Bộ NNPTNT thông tin về Hội chợ AgroViet 2016. Ảnh: Kh.V