Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung lần thứ 19 có gì hấp dẫn?

Khu gian hàng của Việt Nam tham gia Hội chợ thương mại Việt - Trung các năm trước. Ảnh: Thái Mạnh Hùng
Khu gian hàng của Việt Nam tham gia Hội chợ thương mại Việt - Trung các năm trước. Ảnh: Thái Mạnh Hùng
Khu gian hàng của Việt Nam tham gia Hội chợ thương mại Việt - Trung các năm trước. Ảnh: Thái Mạnh Hùng
Lên top