Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2016: Hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước “nô nức” nhập cuộc