Hội An: Người dân làng rau Trà Quế chạy đua trong vụ Tết

Nông dân làng rau Trà Quê đang tích cực thu hoạch bán rau sạch ra thị trường.
Nông dân làng rau Trà Quê đang tích cực thu hoạch bán rau sạch ra thị trường.
Nông dân làng rau Trà Quê đang tích cực thu hoạch bán rau sạch ra thị trường.
Lên top