Học “gã khổng lồ” để tăng trưởng từ 15% lên 80% chỉ trong 4 tháng

CEO Bùi Hải Nam: “Tôi có niềm tin vững chắc “nhỏ là đẹp”
CEO Bùi Hải Nam: “Tôi có niềm tin vững chắc “nhỏ là đẹp”
CEO Bùi Hải Nam: “Tôi có niềm tin vững chắc “nhỏ là đẹp”
Lên top