Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới sôi động hơn

Nhờ áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới đang sôi động trở lại. Ảnh: T.C
Nhờ áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới đang sôi động trở lại. Ảnh: T.C
Nhờ áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới đang sôi động trở lại. Ảnh: T.C
Lên top