Hoạt động lại ngày 25.3 tới, BOT Cai Lậy sẽ không làm quầy thu tiền lẻ

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại từ ngày 25.5 tới.
BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại từ ngày 25.5 tới.
BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại từ ngày 25.5 tới.
Lên top