Hoạt động kinh doanh của FRT không tạo ra dòng tiền, áp lực nợ tăng

Áp lực nợ vay của FRT ngày càng lớn.
Ảnh minh họa: NN.
Áp lực nợ vay của FRT ngày càng lớn. Ảnh minh họa: NN.
Áp lực nợ vay của FRT ngày càng lớn. Ảnh minh họa: NN.
Lên top