Hoạt động kinh doanh chính của đại gia địa ốc Novaland giảm

Novaland luôn duy trì tỷ lệ nợ cao hơn mức trung bình ngành.
Ảnh: Website Novaland
Novaland luôn duy trì tỷ lệ nợ cao hơn mức trung bình ngành. Ảnh: Website Novaland
Novaland luôn duy trì tỷ lệ nợ cao hơn mức trung bình ngành. Ảnh: Website Novaland
Lên top