Hoạt động chăn nuôi ở Hà Tĩnh khó khăn do dịch bệnh

Ngành chăn nuôi Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh  trên đàn gia súc. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngành chăn nuôi Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngành chăn nuôi Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top