Hoàn toàn không có chuyện thiếu trứng gia cầm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Nguồn cung trứng gia cầm rất lớn, đủ phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Nguồn cung trứng gia cầm rất lớn, đủ phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Nguồn cung trứng gia cầm rất lớn, đủ phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Lên top