Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: Hệ thống pháp lý đầy đủ cho mọi doanh nghiệp hoạt động

Việt Nam đã hình thành hệ thống pháp luật về kinh tế khá đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu hoạt động. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam đã hình thành hệ thống pháp luật về kinh tế khá đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu hoạt động. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam đã hình thành hệ thống pháp luật về kinh tế khá đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu hoạt động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top