Hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII: 10GW cho điện gió có khả thi?

Lên top