Hoàn thành sân bay Long Thành vào 2025: Thiếu tính khả thi, cần tránh vết xe đổ

Đặt mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác 2025 là thiếu tính khả thi.
Đặt mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác 2025 là thiếu tính khả thi.
Đặt mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác 2025 là thiếu tính khả thi.
Lên top