Hoàn thành 17/22 mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế: Tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước biến động bên ngoài

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên). Ảnh: TTXVN
Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên). Ảnh: TTXVN
Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên). Ảnh: TTXVN
Lên top