Hoàn tất thủ tục cho hạn ngạch 80.000 tấn gạo xuất khẩu sang EU theo EVFTA

Doanh nghiệp Việt Nam phải liên lạc với phía EU để có được hợp đồng xuất khẩu gạo, tận dụng hết hạn ngạch đã được cấp. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp Việt Nam phải liên lạc với phía EU để có được hợp đồng xuất khẩu gạo, tận dụng hết hạn ngạch đã được cấp. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp Việt Nam phải liên lạc với phía EU để có được hợp đồng xuất khẩu gạo, tận dụng hết hạn ngạch đã được cấp. Ảnh: Vũ Long
Lên top