Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàn tất bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung trong tháng 10