Hoàn tất bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung trong tháng 10