34.000 tỉ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ:

Hoãn, giãn nợ cho người dân để ngăn tín dụng đen

Hoãn, giãn nợ là các giải pháp tích cực để ngăn chặn tín dụng đen, lợi dụng những lúc khó khăn để tiếp cận với người dân. Ảnh: LĐ
Hoãn, giãn nợ là các giải pháp tích cực để ngăn chặn tín dụng đen, lợi dụng những lúc khó khăn để tiếp cận với người dân. Ảnh: LĐ
Hoãn, giãn nợ là các giải pháp tích cực để ngăn chặn tín dụng đen, lợi dụng những lúc khó khăn để tiếp cận với người dân. Ảnh: LĐ
Lên top