Hoa Tết giá cao ngất ngưởng, khách đủng đỉnh đi ngắm

giá hoa còn khá cao nên nhiều người đến để ngắm, dò giá. Ảnh: Trường Sơn
giá hoa còn khá cao nên nhiều người đến để ngắm, dò giá. Ảnh: Trường Sơn
giá hoa còn khá cao nên nhiều người đến để ngắm, dò giá. Ảnh: Trường Sơn
Lên top