Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Hoa quả mùa hè giá rẻ hơn mọi năm, nhưng sức bán ra không cao. Ảnh: Khánh Vũ
Hoa quả mùa hè giá rẻ hơn mọi năm, nhưng sức bán ra không cao. Ảnh: Khánh Vũ
Hoa quả mùa hè giá rẻ hơn mọi năm, nhưng sức bán ra không cao. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top