Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam

Xuất khẩu chè là một trong những sản phẩm gia tăng giá trị kim ngạch ltrong tháng 1.2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè là một trong những sản phẩm gia tăng giá trị kim ngạch ltrong tháng 1.2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè là một trong những sản phẩm gia tăng giá trị kim ngạch ltrong tháng 1.2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top