Hoa kiểng ngày Xuân: “Thượng vàng hạ cám”, cái nào cũng... thấy ham

Gốc mai được rao bán giá 400 triệu đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Gốc mai được rao bán giá 400 triệu đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Gốc mai được rao bán giá 400 triệu đồng. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top