Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Sơ suất ở một số cá nhân

Đoàn kiểm tra gặp gỡ, trao đổi với khách hàng có hoá đơn tiền điện cao hơn 30% tại Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đoàn kiểm tra gặp gỡ, trao đổi với khách hàng có hoá đơn tiền điện cao hơn 30% tại Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đoàn kiểm tra gặp gỡ, trao đổi với khách hàng có hoá đơn tiền điện cao hơn 30% tại Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top